HUOM FORUM

Novosti

    • 04.05.2017

    Promemorija

    Promemorija  okruglog stola liječnika obiteljske medicine  24. kongresu HUOMA -a Dubrovniku…

O HUOM-u

Hrvatska udružba obiteljske medicine (HUOM) je neovisna i samostalna strukovna udruga liječnika specijalista opće/obiteljske medicine, specijalizanata obiteljske medicine i drugih liječnika koji se bave obiteljskom medicinom... više